top of page

Řeka Vydra

River_Vydra.jpeg
Řeka Vydra, která vzniká u Modravy ve výši 980 m soutokem potoků Roklanským, Javořím, Filipohuťským a Modravským, protéká v úseku od Antýglu po Čeňkovu pilu romantickým kaňonem. Nachází se tu přírodní rezervace zvaná Povydří, která patří k nejnavštěvovanějším místům na Šumavě vůbec.


V balvanitém řečišti řeka tvoří četné peřeje a kaskády. Činností vody a písku vznikají v balvanech četné obří hrnce. Nejvíce je jich vidět u Antýglu. Na stáních nad údolím řeky se zachovala kamenná moře. U Čeňkovy pily se Vydra stéká s Křemelnou a vzniká tak řeka Otava.

Od pramene Modravského potoka k soutoku s Křemelnou je Vydra dlouhá 23 km a odvodňuje území o rozloze asi 147 km čtverečních. Po celé délce toku mezi Modravou a Čeňkovou Pilou vede podél Vydry trasa červené turistické značky. Její část v úseku mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou je známá jako naučná stezka Povydří popisující zajímavosti stejnojmenné přírodní rezervace.

 

Čeňkova pila

Čeňkova pila leží na soutoku říčky Křemelné s řekou Vydrou 4 km od Rejštejna v Šumavských pláních v okrese Klatovy v nadmořské výšce 670 m. Soutokem Křemelné a Vydry tu vzniká řeka Otava .
V 19. století byla při plavebním Vchynicko-Tetovském kanálu ústícím do Křemelné postavena velká pila. Majitelem byl Čeněk Bubeníček - podle jeho jména byla pila a později osada pojmenována. Jako host Čeňka Bubeníčka zde pobýval v roce 1867 také Bedřich Smetana. Dle pověsti právě tady vznikl námět k jeho symfonické básni Vltava.

 

Přírodní rezervace Povydří

Podél toku Vydry byla v úseku mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou zřízena naučná stezka Povydří, která na sedmi kilometrech své trasy seznamuje na dvanácti zastaveních návštěvníky se zajímavými místy tohoto divokého a pro turisty velmi atraktivního údolí, na jehož ochranu zde byla zřízena přírodní rezervace.
Řeka Vydra v této části toku tvoří v balvanitém řečišti mohutné peřeje a dlouhé kaskády, k vidění jsou v kamenech vymleté obří hrnce, nad řečištěm se tyčí mohutné skalní masivy s viklany, na srázech údolí jsou četná kamenná moře.
Mezi zajímavosti Povydří patří i Vchynicko-Tetovský plavební kanál, který odbočuje z Vydry u Modravy a ústí do Křemelné asi 2 km západně od Čeňkovy Pily.

 

Výchozími místy pro procházku Povydřím jsou Čeňkova Pila a Antýgl. Dalším východiskem může být i Srní, odkud je přístup lesní stezkou k Vydře.
Na Čeňkovu Pilu dojedete od našeho hotelu autem za 10 minut. Auto zde můžete odstavit a pokračovat autobusem na Antýgl, odkud potom naučnou stezkou Povydří sejdete zpět na Čeňkovu Pilu. Autobusy z Čeňkovi Pily na Antýgl odjíždějí  denně v 9:03 a 12:07 hodin, v sobotu potom mimo tyto časy ještě v 10:54 hodin.
Doporučujeme spojit výlet do Povydří s návštěvou velmi zajímavé expozice vodní elektrárny na Čeňkově Pile. Podrobné informace (včetně možnosti zakoupení podrobné turistické mapy) jsou pro Vás připraveny na recepci v hotelu. Návštěvu kaňonu řeky Vydry a naučné stezky Povydří Vám rozhodně doporučujeme. 

bottom of page