top of page

Šumavská jezera

cerne-jezero-sumava.webp
Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň nejmenší a nejkrásnější je jezero Laka s plovoucími ostrůvky rašeliny.

 

Černé jezero

Cesta autem z apartmánu : cca 40 minut

Černé jezero patří mezi nejkrásnějších šumavská jezera. Je z nich největší.
Jméno dostalo podle své zdánlivě černé vody. Tento dojem je dán zejména hloubkou jezera a odrazem okolních lesů v jeho hladině. Rozkládá se na svahu Jezerní hory (1.343 m) asi 4 kilometry severoseverovýchodně od Železné Rudy. Jezero, které bývá zváno také Bystřické, Desenické nebo České, vzniklo působením ledovce v pleistocénu. Leží v nadmořské výšce 1.008 m.
Nad ním se tyčí ledovcem vytvořená 330 m vysoká skalní stěna zvaná Jezerní, která dosahuje téměř k vrcholku Jezerní hory. Jezero dosahuje hloubky až 40 m.
Má rozlohu 18,5 ha. Od hráze k Jezerní stěně je asi 800 m dlouhé.
Ve dvacátých letech 20. století byla pod jezerem postavena první přečerpávací elektrárna na našem území s umělou vodní nádrží. Elektrárna je dnes technickou památkou.

Jak se k jezeru dostanete

Přístup k jezeru umožňuje trasa žluté značky z parkoviště na Špičáckém sedle
(asi 3,5 km).

 

Čertovo jezero

Cesta autem z apartmánu : cca 40 minut

Čertovo jezero je po Černém jezeře druhé největší šumavské jezero. Rozkládá se na jihozápadním svahu Jezerní hory (1.343 m) v nadmořské výšce 1.030 m. Má rozlohu asi 10 ha a jeho největší hloubka je přibližně 37 m.
Jezero napájejí dva potoky a přebytkovou vodu z něj odvádí Jezerní potok.
Na rozdíl od Černého jezera, které patří k povodí Vltavy a Labe (úmoří Severního moře), patří Čertovo jezero k povodí Dunaje (úmoří Černého moře).
Mezi oběma jezery, která jsou od sebe vzdálena vzdušnou čarou pouze 1,5 km, prochází hranice hlavního evropského rozvodí.

Jak se k jezeru dostanete

K Čertovu jezeru je možné se dostat po žluté značce z parkoviště ze Špičáckého sedla (2,5 km). Odtud pokračuje trasa červené značky k Černému jezeru přes Rozvodí (asi 2,5 km) a dále k Bílé strži (s téměř 14 m vysokým vodopádem).
Přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero se rozkládá na svazích Jezerní hory (1.343 m), která je její součástí, asi 4 km severoseverovýchodně od Železné Rudy. Byla založena již v roce 1911 k ochraně obou šumavských jezer. Rezervace zaujímá plochu 175 ha. Jezerní stěny obou jezer jsou jedinými místy na Šumavě, kde vznikají laviny.

GPS souřadnice

Čertovo jezero:  49°9'54"N 13°11'49"E
Černé jezero:  49°10'46.661"N 13°10'57.922"E
Špičák:  49°9'44.877"N, 13°13'39.048"E

 

Prášilské jezero

Cesta autem z apartmánu : cca 30 minut

Prášilské jezero leží na východním výběžku hory Poledník (1.315 m) ve výšce 1.080 m nad mořem asi 5 km jihovýchodně od obce Prášily a asi 10 km západojihozápadně od Srní. Jezero se rozkládá v ledovcovém karu, který má tvar obráceného kužele s vrcholem posunutým k jezerní stěně, jež ční nad jezerem do výšky 150 m. Je hrazeno čelní 9 m vysokou morénou. Až 280 m dlouhé a 180 m široké jezero má obvod 730 m a plochu 3,91 ha. V jezeře, ze kterého vytéká Jezerní potok, je zadrženo 275.000 m krychlových vody. Průměrná hloubka činí 7,5 m, v nejhlubších místech dosahuje až 15 m.
Oblast Prášilského jezera byla v minulosti krajinou, kam nebyl přístup povolen. S odstraněním hraničního pásma se i tato oblast stala přístupnou pro návštěvníky. Jezero i s horou Poledník tvoří přírodní rezervaci o rozloze 158 ha.

Jak se k jezeru dostanete

Přístup k jezeru je možný z obce Prášily po červené značce (4,5 km).
Z parkoviště asi 2 km východně od Prášil směrem na Srní vede k jezeru trasa žluté značky s napojením na zelenou a červenou (4 km).

 

Jezero Laka

Cesta autem z apartmánu : cca 30 minut

Jezero Laka je nejvýše položeným a zároveň také nejmenším z osmi šumavských ledovcových jezer (na české straně jsou to ještě jezera Černé, Čertovo, Plešné a Prášilské jezero).Leží na svahu hory Plesná (Debrník, německy Lackenberg, 1.337 m)
poblíž hranice s Německem v nadmořské výšce 1.096 m asi 10 km jihovýchodně od Železné Rudy. Na některých starších mapách bývá uváděno též pod názvem Pleso.Jezero má tvar protáhlého obdélníka. Napájeno je dvěma potoky, odvodňováno je Jezerním potokem do Křemelné. Oproti ostatním šumavským jezerům má největší sběrnou oblast vody (1.346 km čtverečních). Rozloha samotného jezera je 2,78 ha, obvod měří 870 m. Největší hloubka vody je 3,9 m. Pro jezero Laka jsou charakteristickým znakem, kterým se liší od ostatních ledovcových jezer na Šumavě, plovoucí rašelinné ostrůvky.

Jak se k jezeru dostanete

Jezero je přístupné po modré turistické značce z parkoviště v Nové Hůrce
(asi 5,5 km), nebo ze Železné Rudy po zelené na Debrník, z níž po 1 km odbočuje červená až k jezeru (asi 15 km).

GPS souřadnice

Jezero Laka:  49°6'43.822"N 13°19'46.349"E
Prášilské jezero:  49°4'35.469"N 13°24'4.529"E
Prášily:  49°6'17.32"N 13°22'43.111"E
Nová Hůrka:  49°8'42.188"N, 13°19'51.182"E
Železná Ruda:  49°8'14.306"N, 13°14'3.009"E

 

Plešné jezero

Cesta autem z apartmánu : cca 60 minut

Plešné jezero se rozkládá na svahu hory Plechý (1.378 m) v nadmořské výšce 1.089 m asi 17 km jižně od Volar.Přes jeden kilometr dlouhý ledovec na svahu Plechého vyhloubil kar a navršil čelní morénu 30 - 40 m vysokou. V době meziledové zaplnila voda z tajícího ledovce tuto prohlubeň. Pod 220 m vysokou skalní stěnou tak vzniklo 18 m hluboké a 7,5 ha velké jezero, které odvodňuje Jezerní potok do Lipenské přehradní nádrže.Na srázu nad jezerem stojí při trase žluté turistické značky (spojuje hraniční červenou značku se zelenou značkou z Nové Pece) památník spisovatele Adalberta Stiftera. Při severním okraji jezera se rozkládá kamenné moře tvořené balvany z plöckensteinské hrubozrnné žuly.

Jak se k jezeru dostanete

Přístup k jezeru je možný po trase modré a zelené značky z Nové Pece (asi 10 km) nebo po zelené z osady Jelení (asi 7 km). Z vrcholku Plechého vede k jezeru trasa žluté značky (asi 2 km).

GPS souřadnice

Nová Pec: 48°47'18.31"N, 13°57'12.296"E
Jelení:  48°48'52.848"N, 13°52'50.718"E
Plešné jezero:  48°46'41.496"N 13°52'6.889"E 

bottom of page