top of page

Schwarzenberský plavební kanál

schwarzenbersky-kanal.jpeg
Schwarzenberský plavební kanál byl v 18. století postaven, aby propojil povodí Vltavy s povodím Dunaje a hlavně aby bylo možné dopravovat dříví z nekonečných lesů Šumavy do míst s hustým osídlením. Kanál byl napájen z 21 šumavských potoků a ústil jak do Vltavy, tak do Grosse Mühl, která se následně vlévá do Dunaje.

Naučná stezka podél kanálu

Přístup ke stezce je od Nové Pece (parkoviště v Raškově nad Novou Pecí) po trase zeleně značené turistické cesty. Od připojení cesty ke kanálu stezka pokračuje podél tohoto významného technického díla a končí po 9 km u dolního portálu tunelu kanálu u osady Jelení. Na její trase je umístěno 6 zastavení, která jsou osazena informačními panely.
Spojuje na svých 9 km  mnoho atraktivních částí:
Od tunelu  (dlouhý 397,22 m) , připojení Jeleního smyku vyúsťujícího z Jeleního jezírka, Rosenauerovu kapličku v místě křížení s Jezerním potokem přitékajícím z Plešného jezera, Jezerní smyk, akvadukt u Rossbachu, který je zároveň viaduktem nad Koňským potokem přitékajícím od napájecí nádržky Říjiště, "nezapomenutou" kamennou lavičku, několik stavidel a bočních propustí po celé délce stoky a hlavně krásnou přírodu Šumavy.

Doporučujeme naplánovat návštěvu trasy v čase termínu ukázkového plavení na kanálu, pak zažijete dotek minulosti na vlastní kůži. Ukázky plavení dřeva probíhají každý rok v období od května do září na různých místech kanálu. Ukázkám předchází plavební rozkaz, vydávaný před každým plavením. Probíhají několikrát měsíčně a v mnoha případech i s bohatým doprovodným programem.
Kolem kanálu vede cesta vhodná jak pro pěší, cyklisty, ale i pro výlet s kočárkem či na invalidním vozíku. Díky mírnému klesání kanálu je cesta prakticky po rovině a s pěkným povrchem na některých jejích úsecích vhodná i pro inline. Stezka je vhodná v zimě i pro běžkaře.

Dopravní dostupnost

  1. Přístupný je od osady Nové Údolí, která leží na česko-německé hranici asi 12 km jihozápadně od Volar.

  2. nebo od osady Jelení (asi 13 km jižně od Volar a asi 15 km západně od Nové Pece)

  3. či od bývalé osady Růžový Vrch (v lokalitě dnes známé U Korandy) pod Svatým Tomášem.

GPS souřadnice

Nové Údolí: 48°49'46.576"N, 13°47'57.802"E
Jelení:        48°48'52.848"N, 13°52'50.718"E

bottom of page